World's biggest free geocaching network
Geopaths - matching lots of geocaches
Full statistics, GPX's, all for free!
Mail notifications about new caches and logs
100% geocaching posibilities for free
Trebuie să fii autentificat pentru a acţiona asupra acestei geocutii.
stats
Show cache statistics
[LALEA6] Izvorul Tămăduirii din Vieroşi - OR01CF
Proprietar: andrixnet
N 44° 54.642' E 24° 55.667' N 44° 54' 38.52'' E 24° 55' 40.02'' N 44.91070°  E 24.92778° 
Altitudine: 317 m
 Zonă: România > Sud - Muntenia
Tip geocutie: Tradiţională
Mărime: Mică
Stare: Ready for Search
Data ascunderii: 2017-09-11
Data creării: 2018-01-10
Date published: 2018-01-10
Ultima modificare: 2018-04-21
0x găsit
0x negăsită
1 Comentarii
watchers 0 utilizatori care urmăresc această geocutie
437 vizitatori
0 x votat
Apreciată ca: -
Atribute

Hai la căutat împreună cu copiii  Geocutia poate fi găsită la orice oră  Geocutie ascunsă în mijlocul naturii  Accesibilă doar mergând pe jos 

Citeşte articolul despre atributele Opencaching.
Descriere RO

Izvorul Tămăduirii "vinerea izvoarelor" izvor cu ape tămăduitoare.

În fiecare an, în prima vineri după Paşti, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Izvorul Tămăduirii, un praznic închinat Maicii Domnului, menit să arate rolul Fecioarei Maria în lucrarea mântuirii credincioșilor.

Pe platoul din pădurea Făget, în locul în care se află un izvor ce poartă numele „Izvorul Tămăduirii”, enoriașii iau parte la slujba de sfințire a apei, cunoscută și sub numele de Aghiasma Mică.


Mănăstirea Vieroşi, cu obşte de călugări, a fost ctitorită în 1572 de marele vornic Ivaşcu Golescu, pe vatra unui schit mai vechi, a fost refăcută între 1644 şi 1645 de Stroe Leordeanu, cel care a zugrăvit-o şi i-a adăugat o tindă.

După secularizarea averilor mănăstireşti, din 1864, a funcţionat doar ca biserică de mir, până în 1997, când s-a aprobat reactivarea ei.
În 2003 au început lucrările de reamenajare a mănăstirii construindu-se chiliile, stareţia şi biserica din cimitir, cu hramul "Adormirea Maicii Domnului".

S-a reparat şi zidul de incintă, din cărămidă, păstrându-se în partea de sud turnul cu creneluri de tragere. Mănăstirea fiind construită pe o măgură, a fost folosită în trecutul îndepărtat ca cetate de apărare.

Biserica veche, cu hramul "Intrarea Maicii Domnului în Biserică", este o construcţie mare şi înaltă din zid gros de cărămidă. Are o singură turlă cilindrică aşezată pe naos şi un pridvor deschis, susţinut în faţă de doi stâlpi de zid. Turla a fost ridicată în 1983 de parohul bisericii, preotul Gheorghe Pufu, în locul celei vechi dărâmată de cutremurul din 1802. Faţadele exterioare au stâlpi susţinatori ce coboară de la cornişe pe fundaţia de cărămidă.

Pictura veche a fost realizata în ulei de Petre Zugravul şi a fost restaurată de două ori. Prima dată în vremea lui Constantin Brâncoveanu şi apoi cu prilejul renovărilor făcute în 1983-1989.

Se spune că din căramida luată din vechile ziduri ale ansamblului de la Vieroşi s-ar fi construit vechea şcoală şi fosta primărie din Colibaşi, iar legenda arată că în această mânăstire s-ar fi adăpostit, pentru un timp, în anul 1760, Sfântul Sofronie de la Cioara, liderul răscoalei populare împotriva habsburgilor, acesta fiind şi locul unde şi-ar fi dat ultima sa suflare.

Săpături arheologice recente au scos la iveală, printre altele, şi o construcţie cu pivniţă în care s-au descoperit cinci cahle, având ca reprezentare un vultur bicefal. În plus, în partea de jos a registrului, piesele prezintă inscripţia <Simeon Rusu 1666>. Descoperirea vulturului bicefal, stema Cantacuzinilor, indică presupunere că edificarea construcţiei cu pivniţă ar fi opera lui Mareş Băjescu, înrudit cu Cantacuzinii, prin căsătoria sa cu Maria. Aceeaşi construcţie cu pivniţă a fost extinsă în secolul al XVIII-lea cu o instalaţie de aducţiune a apei cu un canal de 16m lungime, foarte bine conservată. Conducta alimenta fântâna din vecinătatea turnului de la intrare.

 

 

 

Puncte suplimentare
Simbol Tip Coordonate Descriere
Loc interesant N 44° 54.647'
E 24° 55.633'
Izvorul de leac
Început de traseu N 44° 54.667'
E 24° 55.568'
drum către izvor
Loc interesant N 44° 54.622'
E 24° 55.436'
Mănăstirea Vieroşi
Indiciu

pvbg qr pbcnp yn aviryhy trahapuvhyhv

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
Decodează
Pictures
Zid de incintă
Mănăstirea Vieroşi
Însemnări în jurnal: găsit 0x negăsită 0x Comentariu 1x Toate însemnările