World's biggest free geocaching network
Geopaths - matching lots of geocaches
Full statistics, GPX's, all for free!
Mail notifications about new caches and logs
100% geocaching posibilities for free
Trebuie să fii autentificat pentru a acţiona asupra acestei geocutii.
stats
Show cache statistics
[LALEA6] Lacul de acumulare Budeasa - OR01BC
Lacul Budeasa
Proprietar: andrixnet
N 44° 54.733' E 24° 49.593' N 44° 54' 43.98'' E 24° 49' 35.58'' N 44.91222°  E 24.82655° 
Altitudine: 285 m
 Zonă: România > Sud - Muntenia
Tip geocutie: Tradiţională
Mărime: Mică
Stare: Ready for Search
Data ascunderii: 2018-01-06
Data creării: 2018-01-07
Date published: 2018-01-07
Ultima modificare: 2018-04-21
0x găsit
0x negăsită
1 Comentarii
watchers 0 utilizatori care urmăresc această geocutie
964 vizitatori
0 x votat
Apreciată ca: -
Atribute

Geocutia poate fi găsită la orice oră  Fii discret în timp ce cauţi 

Citeşte articolul despre atributele Opencaching.
Descriere RO

Lacul Budeasa este un lac de acumulare pe râul Argeş, situat lângă barajul Bascov, în apropierea oraşului Piteşti. Se poate pescui sportiv atât de pe mal, cât şi din barcă, unele pensiunile din zonă oferă bărci spre închiriere.

Suprafaţa lacului este de 415 ha, se află în administrarea AJVPS Argeş. 

Specii existente de peşte sunt: crap, caras, roşioară, regină, biban, oblete, ştiucă.

Centrala HidroElectrică, barajul şi staţia de pompe Budeasa

Gândită iniţial tot ca o centrală pe canal de derivaţie, pe parcursul realizării întregii cascade de pe rîul Argeş s-a observat că acumulările de la Bascov şi Piteşti, executate înainte, au fost puternic colmatate de apele rîului Vâlsan (rîu neregularizat) a cărui confluenţă cu Argeşul era în amonte.

Astfel, în locul unei centrale pe canal de derivaţie a fost proiectată şi realizată o acumulare de 54,90 mil m³, formată din versant, diguri, un descărcător de ape mari şi o centrală baraj. Noile debite recalculate după viiturile din 1970 – 72 au ajuns la 750 m³/s pentru asigurarea de 1% şi 1.300 m³/s pentru asigurarea de 0,1%, iar debitul de verificare de 1.950 m³/s. Alte folosinţe care le-a satisfăcut această acumulare au fost asigurarea unui debit suplimentar de 1,17 m³/s pentru noi consumatori, să mărească producţia de energie electrică prin uzinarea debitului rîului Vâlsan, să reducă substanţial procesul de colmatare a lacului Bascov, să scoată suplimentar de sub efectul inundaţiilor o suprafaţă de cca 7.000 ha şi să înlocuiască regularizarea unui sector de vale de cca 7 km.

Rezervarea unui volum important în acumulare pentru atenuarea viiturilor (27,1 mil m³) era necesară întrucît acumulările din amonte (Zigoneni şi Vîlcele) nu aveau volume prevăzute pentru atenuarea viiturilor, iar efectul de atenuare a lacului Vidraru în secţiunea Piteşti era de max 10%.

Lacul de acumulare Budeasa are o lungime de 5,5 km, este mărginit la malul drept de un dig de protecţie de 4.625 m, iar la malul stîng de un dig de 934 m, care se închide în terasa ce constituie malul lacului pe o altă lungime de 2.500 m. Plin, lacul ocupă o suprafaţă de 643 ha.

Barajul este asemănător celorlalte baraje din amonte, de pe cascada Argeşului, de tip etajat, cu timpan de reţinere, 4 deschideri de fund la nivelul talvegului de 4,00 x 4,00 şi 2 de suprafaţă de 4,00 x 8,00 m. Faţă de barajele din amonte se remarcă creşterea numărului de goliri de fund de la 3 la 4, ca urmare a noului afluent Vîlsan.

În culeea mal drept este o priză dublă de captare a apei de la suprafaţă sau semiadîncime şi care alimentează Staţia de tratare apă potabilă Budeasa, pentru municipiul Piteşti. Priza este continuată cu o cameră de sedimentare care poate fi spălată, o cameră de admisie şi o cameră a vanelor de unde pleacă 3 conducte, una cu Ø=400 mm pentru irigaţii şi două Ø=1.200 mm către Uzina de Apă Budeasa.

La malul stîng există o priză de rezervă pentru alimentarea municipiului Piteşti şi care se înţeapă în conductele ce pleacă de la malul drept.
În deschiderile 1 şi 3 ale barajului, pe creasta descărcătorului, sunt practicate 2 prize tiroleze sub forma unui canal cu grătar, din care pleacă o conductă de legătură cu camera de încărcare a prizei mal stîng şi asigură captarea de rezervă pentru ape de adîncime.

CHE Budeasa este o centrală baraj amplasată în frontul de retenţie, avînd atribuţii, dotări şi capacităţi similare celorlalte lucrări din aval, dar o producţie de energie electrică mai mare datorită căderii mai mari (15,00 m faţă de 7,70 m).

Incinta Gălăşeşti. De remarcat că la coada lacului Budeasa este amplasată o incintă, care este despărţită de un dig de protecţie avînd coronamentul la cota 303,00 şi lungimea de 2.280 m. Este destinată agriculturii, dar şi inundării atunci cînd nivelurile în lac depăşesc nivelul coronamentul, undeva între viitura cu asigurare de 1% şi 0,1%. Incinta se descărcă printr-un canal în albia naturală a Argeşului, în aval de nodul Budeasa.

Sursa: hidroconstrutia.com


Complex Sportiv Naţional CSN Bascov - Budeasa

În apropierea barajului Budeasa, dar pe lacul următor din aval, lacul Bascov, se află Complexul Sportiv Naţional Bascov – Budeasa, o bază nautică destinată cu precădere pregătirii loturilor naţionale şi olimpice, precum şi organizarea competiţiilor sportive de nivel naţional şi internaţional.

În cadrul C.S.N. Bascov se desfăşoară cu prioritate pregătirea în regim de cantonament a sportivilor şi tehnicienilor componenţi ai loturilor naţionale şi olimpice.

Pentru activităţi extrasportive, Complexul Sportiv Naţional Bascov - Budeasa pune la dispoziţia persoanelor fizice sau juridice baza materială sportivă şi celelalte dotări, în măsura în care acestea sunt disponibile şi se încadrează în programul aprobat de conducerea complexului.

Pictures
Lacul Budeasa
Baza nautică
Însemnări în jurnal: găsit 0x negăsită 0x Comentariu 1x Toate însemnările