World's biggest free geocaching network
Geopaths - matching lots of geocaches
Full statistics, GPX's, all for free!
Mail notifications about new caches and logs
100% geocaching posibilities for free
You have to be logged-in in order to perform operations on this cache.
stats
Show cache statistics
[LALEA5] Biserica Penticostală Maranata - OR0185
Owner: andrixnet
N 44° 52.286' E 24° 51.447' N 44° 52' 17.16'' E 24° 51' 26.82'' N 44.87143°  E 24.85745° 
Altitude: 275 m. ASL.
 Region: Romania > Sud - Muntenia
Cache type: Traditional
Size: Nano
Status: Archived
Date hidden: 2017-02-26
Date created: 2017-02-27
Date published: 2017-02-27
Last modification: 2020-09-11
0x Found
0x Not found
1 notes
watchers 0 watchers
590 visitors
0 x rated
Rated as: n/a
Cache attributes

This cache can be found at any time of day or week.  Stealth required  Only logable on Opencaching  Take something to write  Fixed by magnet 

Please read the Opencaching attributes article.
Description RO

Piteştiul a devenit atracţia sectelor şi a bisericilor independente.

Biserica Penticostală Maranata a apărut recent în Piteşti, membrii ei făcând o mediatizare masivă, folosindu-se de internet. 

Adepţii Maranata sunt convinşi de faptul că servesc lui Dumnezeu în „închinare, în edificare şi mărturisirea voii lui Dumnezeu, pentru cei care nu îl cunosc îndeajuns“. Purificarea vine după o serie de posturi şi rugăciuni alături de fraţii întru credinţa Maranata.

Mărturisirea de credinţă:

Noi credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu fără greşeală şi singura noastră normă în viaţa de credinţă
Noi credem într-un Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt
Noi credem că Dumnezeu la început a făcut cerurile şi pământul (Gen. 1:1).
Noi credem că Dumnezeu a creat îngerii.
Noi credem că Dumnezeu l-a creat pe om din ţărână.
Noi credem că păcatul a intrat în lume datorită neascultării omului de porunca lui Dumnezeu.
Noi credem că harul lui Dumnezeu a făcut şi face posibilă mântuirea omului prin jertfa Domnului Iisus Hristos.
Noi credem că mântuirea este condiţionată de credinţă, pocăinţă şi naşterea din nou.
Noi credem că avem iertarea lui Dumnezeu ca urmare a primirii Domnului Iisus Hristos ca Mântuitor.
Noi credem că îndreptăţirea credinciosului stă în jertfa Domnului Iisus Hristos şi se primeşte prin credinţă, de la Dumnezeu, odată cu mântuirea.
Noi credem că roada credincioşilor izbăviţi de păcat este sfinţirea (Romani 6:22).
Noi credem în relaţia directă a credinciosului cu Dumnezeu, rugăciunea şi postul fiind două dintre cele mai eficiente modalităţi de apropiere de divinitate.
Noi credem că botezul în apă, care se acordă persoanelor care cred şi care s-au întors la Dumnezeu, trebuie efectuat printr-o singură cufundare în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.
Noi credem în instituirea Cinei Domnului pentru Biserică. Participarea la Cina Domnului constituie o proclamare a morţii Domnului Iisus Hristos.
Noi credem că Domnul Iisus a instituit actul spălării picioarelor.
Noi credem în făgăduinţa botezului cu Duhul Sfânt pentru toţi credincioşii.
Noi credem că lucrarea Duhului Sfânt se manifestă în cele nouă daruri.
Noi credem că atât naşterea din nou cât şi botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie urmate de roada Duhului Sfânt.
Noi credem în vindecările divine.
Noi credem în existenţa Bisericii lui Dumnezeu fondată de către Domnul Iisus Hristos ca organism unitar şi viu.
Noi credem că preoţia Vechiului Aşezământ a fost înlocuită în Noul Aşezământ prin slujbele spirituale rânduite în Biserică.
Noi credem că lucrătorii Evangheliei sunt ordinaţi în lucrare prin punerea mâinilor şi rugăciunea făcută de către slujitorii lui Dumnezeu îndreptăţiţi să facă acest lucru (Fapte 6:5-6; 13:2-4; 14:23; Tit 1:5).
Noi credem că toţi membrii Bisericii lui Dumnezeu au îndatoriri şi drepturi.
Noi credem că familia, prin căsătorie, este o instituţie divină aşezată de Dumnezeu.
Noi credem în rânduiala Bisericii cu privire la binecuvântarea copiilor.
Noi credem că dărnicia este o datorie sfântă pentru fiecare credincios.
Noi credem în datoria credincioşilor de a urmări simplitatea în îmbrăcăminte.
Noi credem că duminica este ziua Domnului.
Noi credem că voia lui Dumnezeu este să fim loiali faţă de stat şi faţă de autorităţile statului.
Noi credem că suntem datori să-i iubim pe toţi oamenii, indiferent de rasă, naţionalitate sau convingere religioasă (Marcu 9:38, 39; Filipeni 3:16).
Noi credem în a doua venire a Domnului Iisus Hristos şi în evenimentele escatologice care vor urma:
Răpirea Bisericii
Necazul cel mare şi arătarea lui Anticrist
Venirea Domnului Iisus Hristos în slavă
Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ sau Mileniul
Învierea universală şi judecata din urmă
Cerul nou şi pământul cel nou. Viaţa veşnică

Log entries: Found 0x Not found 0x Note 1x All entries