World's biggest free geocaching network
Geopaths - matching lots of geocaches
Full statistics, GPX's, all for free!
Mail notifications about new caches and logs
100% geocaching posibilities for free
Trebuie să fii autentificat pentru a acţiona asupra acestei geocutii.
stats
Show cache statistics
[LALEA5] Apa înseamnă viaţă - OR01A3
Liceul tehnologic "Dacia"
Proprietar: andrixnet
N 44° 51.268' E 24° 51.846' N 44° 51' 16.08'' E 24° 51' 50.76'' N 44.85447°  E 24.86410° 
Altitudine: 304 m
 Zonă: România > Sud - Muntenia
Tip geocutie: Tradiţională
Mărime: Nano
Stare: Ready for Search
Data ascunderii: 2017-03-19
Data creării: 2017-03-21
Date published: 2017-03-21
Ultima modificare: 2017-04-22
0x găsit
0x negăsită
1 Comentarii
watchers 0 utilizatori care urmăresc această geocutie
613 vizitatori
0 x votat
Apreciată ca: -
Atribute

Geocutia poate fi găsită la orice oră  În apropiere există o sursă de apă potabilă  Fii discret în timp ce cauţi  Ai nevoie de creion/pix/ceva de scris  Fixată cu magnet 

Citeşte articolul despre atributele Opencaching.
Descriere RO

Programul educaţional Piky este organizat şi derulat de către Serviciul Relaţii Publice al societăţii Apă Canal 2000 SA Piteşti.

Societatea Apă Canal 2000 SA participă activ la educaţia copiilor în ceea ce priveşte rolul şi importanţa apei, folosirea raţională a acesteia, protejarea mediului înconjurător, respectul pentru natură. In acest scop, a fost  conceput Programul educaţional Piky, care a debutat în anul 2003. De atunci şi până în prezent au avut loc mai multe acţiuni la care au participat elevi din judeţul Argeş, din clasele I-XII.

Motto-ul programului educaţional este: “Apa înseamnă viaţă, preţuiţi-o şi nu o risipiţi!”

Piky este mascota Societăţii Apă Canal 2000 SA  Piteşti şi reprezintă interfaţa programului educaţional derulat de aceasta. Piky  este un personaj sub forma unei picături de apă. Acesta a fost creat în anul 2003,data de 3 iunie 2003 fiind declarată de către societate drept zi de naştere a lui Piky.

Piky este picătura care ţine în degetul său mic viaţa planetei, viaţa fiecăreia dintre fiinţele şi plantele din univers.

Programul educaţional facilitează înţelegerea de către copii a eforturilor depuse de către societate pentru a asigura servicii la standarde europene. Scopul acestuia este dublu: pe de o parte, de a schimba cultura instituită la nivelul publicului vizavi de produsul „apă”, aceasta realizându-se prin educaţia privind modul de a fi receptivi faţă de resursa naturală „apă” şi faţă de produsul „apă”; pe de altă parte, programul educaţional contribuie la promovarea imaginii societăţii.

Este nevoie de un program educaţional în rândul copiilor deoarece educarea copiilor duce la o mai bună conlucrare între societatea şi beneficiari. Programul educaţional se adresează cu precădere elevilor din municipiul Piteşti, dar şi elevilor din localităţile judeţului Argeş. Elevii, mai ales cei din clasele I – VIII, reprezintă cel mai receptiv segment de public, fiind în plin proces de educaţie şcolară şi civică. Ei reprezintă „schimbul de mâine”, viitorul public cu putere decizională.

Societatea Apă Canal 2000, doreşte să formeze caractere de foarte devreme şi să informeze corect tinerele generaţii cu privire la moştenirea pe care o primesc. Tot ceea ce este atractiv pentru copii, declanşează o atitudine pozitivă la părinţi. Prin intermediul acestui program, copiii vor şti să preţuiască apa şi eforturile depuse pentru ca aceasta să le fie adusă la îndemână.

La nivel mondial există două zile care sunt dedicate apei,şi anume  Ziua Mondială a Apei-22 martie şi Ziua Internaţională de Monitorizare a Apei-18 septembrie, ambele evenimente fiind iucluse în Programul educaţional Piky.

Colaborare cu Liceul Tehnologic “DACIA” Piteşti

Acţiunea de monitorizare a calităţii apelor se desfăşoara în perioada 22 martie – 31 decembrie şi constă în efectuarea pe teren, cu ajutorul unor kituri speciale, a analizelor apei la 4 indicatori, de către elevii şi cadrele didactice de la Liceul Tehnologic “DACIA” Piteşti.

Elevii şcolii l-au îndrăgit pe Piky - un personaj simpatic, având forma unei picături de apă, vesel tot timpul şi pus pe fapte bune şi l-au însoţit la foarte multe activităţi:

2004-prezent - Zilele porţilor deschise”- vizite la Uzina de Apă Budeasa şi la Staţia de epurare a Apei Piteşti.

2006Concursul de citate ,,Scrieri despre apă”

2007 – Participarea la concursul interşcolar pe teme de mediu ,,Preţuiţi apa!”

Prin acest concurs s-a indus responsabilitatea elevilor de a-şi fixa cunoştinţele de fizică, chimie, biologie, geografie, precum şi de a acumula noi cunoştinţe legate de Uniunea Europeană. La concurs s-au înscris 20 de şcoli din judeţ, fiecare şcoală participând cu un echipaj format din 4 elevi. Aceştia şi-au etalat cunoştinţele însuşite la orele de curs, precum şi din bibliografia selectivă.

2008 – Vizită la Direcţia Apelor Române – Argeş-Vedea

2009 – Concurs de fotografie „Albumul lui Piky” 

2014  Concursul de machete "Şi nouă ne pasă!" - Implica-te şi tu în protejarea apei! Este mai bine să previi, decât sa combaţi!“ 18 septembrie – 10 octombrie 2014.

Prin participarea la activităţile periodice organizate de SC. Apă Canal 2000 SA cu instituţiile de învăţământ din judeţul Argeş, prin înţelegerea mesajului că „e complet greşit să gândim că avem resurse de apă veşnice” transmis de Societatea Apă-Canal 2000 Piteşti, precum şi prin alte acţiuni desfăşurate (observarea apei în natură,experimente, activităţi aplicative), elevii şcolii au fost ajutaţi:

  • să cunoască cât mai multe lucruri despre apă;
  • să cunoască drumul parcurs de apă de la captarea ei din lacul Budeasa şi până la evacuarea în râul Argeş, trecând pe la consumatorii de apă potabilă;
  • să înţeleagă necesitatea epurării apei;
  • să acţioneze pentru protejarea apei;
  • să-şi formeze o conştiinţă şi un comportament ecologic.

 

Liceul Tehnologic „Dacia” din Piteşti pune la dispoziţia comunităţii oportunităţi de educaţie şi instruire de înaltă calitate în domeniul construcţiilor de maşini și urmărește satisfacerea nevoilor de învăţare, pentru ca absolvenţii să se integreze profesional şi să realizeze activităţi performante, compatibile cu cele din UE.

Școala asigură elevilor o dimensiune europeană, o realizare în carieră, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică, a performanţei şi spiritului de echipă, a învăţării pe tot parcursul vieţii. Liceul Tehnologic „Dacia” este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, finanţat din resurse publice şi autofinanţare, adoptând sistemul tradiţional de învăţământ la forma de învăţământ de zi, seral şi şcoală profesională.

Predarea este normală, în limba română, iar limbile străine studiate sunt engleza şi franceza.
Şcoala noastră este situată la circa 1000 m de centrul civic al municipiului Piteşti și are următoarele niveluri de învăţământ :

  • liceal cu clasele IX – XII – învăţământ de zi;
  • profesional cu durata de 3 ani

Liceul pregătește elevi pentru cel mai mare producător de autoturisme din sud estul Europei, Dacia Group Renault.

Oraşul în care îşi desfăşoară activitatea este unul dintre cele mai importante centre economice din ţară, fiind şi cea mai însemnată localitate urbană din regiunea Sud Muntenia.

  • Industria deţine rolul important în economia oraşului, dominante fiind următoarele ramuri: construcţii de maşini, ai căror furnizori principali de forță de muncă este Liceul Tehnologic Dacia, elevii având acreditate calificările nivel 4: tehnician transporturi, tehnician proiectant CAD, tehnician electrician – electronist auto, tehnician mecatronist și tehnician electrotehnist;
  • Servicii, respectiv unități service autoturisme pentru care pregăteşte personal calificat pentru întreținere și reparații, vopsitorie, tinichigerie auto, elevi din cadrul școlii profesionale dobândind la absolvire calificare nivel 3 – mecanic auto.

De asemenea școala are încheiate parteneriate școlare pentru stagiile de pregătire practică cu un număr de 16 unități, societăți comerciale în profil de transporturi, servicii și reparații, unde elevii se pregătesc în timpul orelor de practică sub directa îndrumare a personalului lucrător de specialitate, astfel beneficiind de cele mai bune exemple de activități practice.
Dintre aceste societăți amintim: S.C. Amat S.A., S.C. METABET S.A., Fiat Auto Palermo, S.C. DAPEROM S.A., S.C. RONERA S.A., S.C. Meridian etc.

Însemnări în jurnal: găsit 0x negăsită 0x Comentariu 1x Toate însemnările